fbpx

Eksempler på politikkområder som inngår i EU-samarbeidet, men som ikke er innlemmet i EØS-avtalen, er utenriks-, finans-, landbruks- og fiskeripolitikk. EØS-avtalen beskrives imidlertid som en dynamisk avtale fordi den oppdateres og utvides fortløpende. Dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav skal også følge med samsvarserklæringen. Totalskadegarantien kan